Disclaimer

Informatie op deze site

 • De informatie van deze site is met zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgehouden. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Neem contact op bij onjuistheden, of bij tekstverschillen tussen de site en schriftelijke informatie.
 • Onze producten worden constant verbeterd, wat kan betekenen dat de uit te leveren artikelen kunnen afwijken van de voorbeelden die op de site staan afgebeeld. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. 
 • Wijzigingen in product en prijs zijn voorbehouden.
 • Onderbrekingen van de site
 • Sport & Spel tracht onderbrekingen te voorkomen, maar kan dit niet garanderen.
 • Hyperlinks van en naar de site
 • Op de site kunnen hyperlinks naar andere sites staan. Daaruit kan geen mening of stellingname met betrekking tot de inhoud van die sites worden afgeleid. 
 • Indien u op uw eigen website een hyperlink wilt creĆ«ren naar een site van Sport & Spel, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster.
 • Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik van de site
 • Sport & Spel accepteert geen verantwoordelijkheid voor mogelijk foute of incomplete informatie dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. 
 • Sport & Spel is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onderbrekingen van de site, voor schade veroorzaakt door technische fouten, vertraging in het verstrekken van informatie of diensten.
 • Sport & Spel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins langs elektronische weg, zoals storingen of onderbrekingen.
 • U dient zelf alle redelijke voorzorgen te nemen om te voorkomen dat uw uitrusting wordt aangetast door virussen, bugs, etc.
 • Sport & Spel verstrekt geen garantie omtrent comptabiliteit met uw uitrusting van de bestanden op de site of over toegankelijkheid van deze elementen. 
 • Copyright
 • Er rust copyright op alle teksten en afbeeldingen op deze site. Overname is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Sport & Spel.
 • Prijswijzigingen
 • Sport & Spel behoudt zich het recht voor op basis van wijziging in grondstof, valuta of arbeidsvoorwaarden de prijzen te wijzigen.
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.
Meer info